Automašīnu un busiņu noma

  • 1 Vieta
  • 2 Piedāvājums
  • 3 Ekstras
  • 4 Rezervācija


Auto Nomas nosacijumi

 

Rezervēšana: Rezervēt iespējams tikai automašīnas grupu. Konkrēta automašīna, marka, modelis vai degvielas veids tiek garantēti tikai atkarībā no pieejamības.

Degviela: Visas Thrifty automašīnas tiek nodotas Nomniekam ar pilnu degviela tvertni. Nomnieks apņemas atdot automašīnu ar pilnu degvielas tvertni. Pie automašīnas atdošanas par trūkstošo degvielu tiek aprēķināta maksa saskaņā ar Thrifty degvielas uzpildes tabulu. Maksa par trūkstošo degvielu automašīnu nododot 3.00 EUR par litru.

Teritoriālie ierobežojumi: Pārvietošanās bez ierobežojumiem atļauta tikai Baltijas valstu ietvaros (Latvija, Lietuva, Igaunija). Ja vēlaties pārvietoties Somijā, Polijā, Jums būs nepieciešama rakstiska atļauja, kas tiek izsniegta Thrifty birojā, brīdī kad parakstīsiet nomas līgumu. Šīs nepieciešamības gadījumā Jums jārēķinās ar papildus apdrošināšanas izmaksām. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā iestājas Nomnieka pilna atbildība par automašīnas bojājumiem vai zādzību, kā arī par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.  

Nomas maksa: Dienas nomas maksa tiek aprēķināta par 24 stundām. Nomas maksā iekļauta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, atbildības samazināšana automašīnas bojājumu gadījumā (CDW) un atbildības samazināšana automašīnas vai to daļu zādzības gadījumā (TP).

Papildus diena: Pārsniedzot vienas nomas dienas 24 stundu limitu vairāk nekā par 29 minūtēm, tiek aprēķināta maksa par vēl vienu pilnu dienu.

Personu apliecinoši dokumenti: Nomniekam / vadītājam jāuzrāda pase un derīga autovadītāja apliecība.

Apdrošināšana: Visu Thrifty automašīnu vadītāju atbildība ir apdrošināta pret trešo personu veselībai vai dzīvībai nodarītiem kaitējumiem, kā arī pret trešo personu mantas bojāšanu vai iznīcināšanu.

Atbildības samazināšana automašīnas bojājumu gadījumā (CDW) un automašīnas vai to daļu zādzības gadījumā (TP): Atbildības samazināšana CDW un TP samazina Nomnieka atbildību automašīnas bojājumu un automašīnas vai tās daļu zādzības gadījumā līdz 430.00 EUR automašīnas grupām B, C, M, R un 850.00 EUR pārējām automašīnu grupām.

Maksimālā atbildības samazināšana bojājumu un zadzības gadījumā (SC): Nomnieks pilnībā noņem savu atbildību automašīnas bojājumu un zādzības gadījumā. 

SC nenoņem Nomnieka atbildību par bojājumiem, kas izdarīti automašīnas salonam un tā aksesuāriem, ja tie radušies Nomnieka rīcības dēļ. 

Vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšana (PAI) : Thrifty automašīnas vadītājs un pasažieri tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem, kuru rezultātā iestājas invaliditāte vai nāve, ar maksimālo atlīdzības limitu 20 000 EUR. 

Atbildības samazināšanas spēkā neesamība: Ja Nomnieka rīcībā konstatēta neuzmanība vai Nomnieks pārkāpj kādu no līguma Vispārējiem noteikumiem, īpaši gadījumā, ja nav sastādīts attiecīgs policijas protokols vai reģistrēts zādzības fakts, un ja ceļu satiksmes negadījuma laikā automašīnu vadīja nomas līgumā nenorādīts vadītājs, pat ja Nomnieks samaksājis CDW, TP, vai SC maksājumus par atbildības samazināšanu, tas neatbrīvo Nomnieku no pilnas zaudējumu atlīdzināšanas.

Vecuma ierobežojums un autovadītāja stāžs: Thrifty automašīnas var vadīt no 21 gada vecuma, šajā gadījumā tiek aprēķināta papildus maksa 6.00 EUR dienā vai maksimums 42.00 EUR par nomu. Papildus maksa netiek piemērota klientiem kuri ir vecāki par 25. gadiem. Nepieciešamais autovadītāja stāžs - 1 gads.

Papildus autovadītāji: Par katru papildus autovadītāju, kas norādīts nomas līgumā, tiek aprēķināta papildus maksa 6.00 EUR dienā vai maksimums 42.00 EUR par nomu.

Norēķinu veids: Apmaksu par auto nomu var veikt ar sekojošām kredītkartēm: VISA, AMEX, EC/MC. Paredzamā nomas maksa un pašriska depozīts tiek priekšautorizēti Nomnieka kredītkartē nomas sākumā.

Piegāde/Nodošana: Ja iespējams, darba dienās piegāde/nodošana Rīgas pilsētas robežās bez maksas no 9:00 līdz 18:00. Pārējā laikā tiek piemērota papildus maksa 26.00 EUR apmērā par piegādi/nodošanu. Papildus maksa tiek piemērota arī par automašīnas saņemšanu vai nodošanu citās Latvijas pilsētās 70.00 EUR apmērā.

Auto noma vienā virzienā: Papildus maksa 135.00 EUR apmērā tiek piemērota par automašīnas nodošanu Thrifty pārstāvniecībās Lietuvā un Igaunijā.

Sodi: Visus sodus par administratīvo un satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas veikti automašīnas lietošanas laikā, sedz nomnieks. Par automašīnas dokumentu un/ vai atslēgu nozaudēšanu nomnieks maksā automašīnas dokumentu vai atslēgu atjaunošanas administrācijas maksu 430.00 EUR apmērā.

Par katru satiksmes noteikumu pārkāpumu un/ vai administratīvo pārkāpumu papildus sodam, tiek iekasēti administrēšanas izdevumi soda un tā piedziņas izdevumu apmērā vai minimums 36.00 EUR

Ziemas sezona
No 1. novembra līdz 1. martam visas Thrifty automašīnas ir aprīkotas ar ziemas riepām. Sniega ķēdes nav pieejamas.